.אל תשכחו להביא אתכם כלי אוכל אישיים רב פעמיים

 

השנה מאילוצים שונים נאלצנו להשתמש בקייטרינג חיצוני, ולכך יש השפעה על עליית מחיר

 הכרטיס ביחס לשנה שעברה

 

תפריט מפורט יפורסם בהמשך

 

 

שישי בוקר

שישי צהריים

שישי ערב

שבת בוקר

שבת צהריים