השמאנית ממערת חילזון – הדס

 

.הרצאה התעסוק בשאמאניזם, וכיצד רואים את ה'מקצוע העתיק בעולם' בראי הארכיאולוגיה והאנתרופולוגיה.. כיצד נראו חייהם? כיצד נראה המוות שלהם? נשוחח קצת על שמאמניזם היום ואתמול ואולי אפילו ננסה לבדוק איפה אנחנו, כפגאניים, מתחברים לעולם הרחוק-רחוק הזה