טקס סיום

 

.נודה למקום, ליסודות, לישויות, אלות ואלים

.נפתח את המרחב המקודש שהטלנו בטקס הפתיחה

.נשיקות, חיבוקים והביתה