טקס פתיחה

 

.דברי פתיחה, יצירת מרחב מוגן ומקודש לפסטיבל, והיכרות

.נושא הפסטיבל הוא החלפת העונות

.שומר הקיץ מייצג את עונת הקיץ הנגמרת

.שומר החורף מייצג את עונת החורף המתחילה