ישויות מלאכותיות – סדנא מפוצלת - אילן כוכב השחר

 

חלק א

הרצאה ושיחה – צורוני מחשבה, משרתים ואגרגורים

Thought Forms Servitors and Egregors

בחלק זה נדון בשלוש הישויות המלאכותיות המוזכרות לעיל – שימושים, יתרונות, חסרונות, יכולות וקווים כלליים ליצירתם. הכוונת המשתתפים לגבי משרתים שהיו רוצים ליצור

 

חלק ב

.פתוח רק בפני מי שהיה בחלק א .servitors לימוד מעשי של יצירת משרתים