כללי התנהגות בטקס

 

 

.הטקסים הינם טקסים דתיים, נא לכבד את המעמד -

 

.לא לדבר במעגל, אלא אם מדברים למעגל -

 

.לכבות סמארטפונים ולהרחיק כל דבר שעלול להפריע למהלך הטקס -

 

.לא לצאת מהמעגל במהלך הטקס -