יום חמישי

17:00-18:00

הגעה וסידור מתחם הפסטיבל

בישול ארוחת ערב + שירה מקודשת

ארוחת ערב + הקרנת סרט

 

יום שישי

9:00-10:00

10:00-11:00

שירה מקודשת

13:00-14:00

מעגל אדמה

18:00-18:30

הפסקה והתארגנות לטקס

18:30-20:00

20:00-21:00

יום שבת

9:00-10:00

התארגנות

16:00-17:00

17:00-17:30

סידור המתחם

17:30- 18:30